Elállási jog


Ön  jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban, és még legalább 1 módon (mobiltelefonon, Skype-on) Szolgáltató  ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben Önt semmilyen költség nem terheli, és a Szolgáltató köteles a termék vételárát (szállítási költséggel együtt, amennyiben fizetett ilyet a vásárláskor) az elállás írásban (pl.a vásárláskor megadott e-mail címről) történt közlésétől (!) számított 14 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

A megrendelés során tévesen megadott adatok (email cím, telefonszám) miatti elállási problémákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni és az így visszaküldött csomag teljes költsége Önt fogja terhelni.

Ön jogosult a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül az adásvételtől indokolás nélkül elállni és a sérülésmentes terméket a vásárlást igazoló számlával együtt visszaküldeni, vagy személyesen visszavinni a Szolgáltatóval megbeszélt címre.
A megrendelt, visszaigazolt, a futárszolgálatnak átadott, kiszállított termék átvételének megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az esetleges Önhöz történő kiszállítás adott termékre eső részének költségeit Önre terhelni. Az átvételt követő visszaküldés költségei a megrendelőt terhelik a hatályos jogszabályok alapján. Amennyiben az elállás az Ön részéről a megrendelt áru kapcsán felmerülő minőségi probléma miatt áll fenn, úgy természetesen a fenti költségtérítés a Szolgáltatót nem illeti meg.
A Szolgáltató az át nem vett megrendelés költségéről díjbekérőt küld, sikertelenség esetén átadja annak végrehajtását jogosult szervnek.

Elállás esetén Ön a saját költségén köteles a termékeket visszajuttatni a Szolgáltató fent megjelölt címére. Önt ezen felül semmilyen egyéb költség nem terheli.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha nyilatkozatát a 14 munkanap 24. órájának lejárta előtt elküldi. Postai levél útján történő elállás esetén, a levél postára adásának dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató az elállási határidő számítása tekintetében. Levelét olyan módon adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma (ajánlott, könyvelt küldemény).

Elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató követelheti Öntől a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, sérülésmentes és újra eladható állapotban, akkor Ön kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlása arra vezethető vissza, hogy Ön azt nem rendeltetésének megfelelően használta.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szerződés szerinti termék helyett más helyettesítő termékkel teljesít, elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit Szolgáltató viseli.

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárló (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

Szolgáltató javasolja, hogy az elállási jog gyakorlása előtt érdeklődjön telefonon Szolgáltató munkatársainál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan hogyan jogosult  ill. jogosult-e az elállási jog gyakorlására. Természetesen, ha Ön a megrendelt áru átvételét követően valamely termékkel nincs megelégedve, úgy Szolgáltató azonnal segítséget nyújt Önnek elállási jogának gyakorlásában.

 Milyen esetekben nem érvényesíthető az elállási jog:

Olyan termékeknél az elállási jog nem érvényesíthető, amelyek csomagolása összetört, roncsolással felbontott, vagy a termék átmeneti használata és annak sérülése miatt a termék további értékesítését más személyeknek lehetetlenné teszi.

Ide tartoznak a különféle felbontott száraztápok, alutasakos és alutálkás kutya és macskaeledelek, vákuumos és védőgázas, egy ujjal és konzervnyitóval kinyitott konzervek, gyógyhatású készítmények, egyéb romlandó, és a csomagolás roncsolásával járó termékek, valamint a használt játékok, felszerelések, amelyeken látszik a használat nyoma,és az nem eltávolítható, mechanikai sérülés vagy szennyeződés. Valamint bármely, a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló megítélésű termék.


Ennek megfelelően a Szolgáltató, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és a termék eredeti állapotának megfelelő állapotában átadott termékek visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat az Ön részére megtéríteni.

Amennyiben Ön a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy a továbbiakban már nem értékesíthető, akkor az kizárja az elállási jog gyakorlását és a Szolgáltató nem kötelezhető a vételár visszatérítésre.

Szolgáltató saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, amikor Ön nem élhet elállási jogával. Szolgáltató ilyen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat összegszérűsítheti és a visszatérítés összegéből levonhatja azt.

Az esetlegesen tévesen kiküldött, és 6 hónapig nem visszaszállított termék a vásárlót illeti, ezen időtartamon belül az eladó fenntartja a jogot, hogy amennyiben a termék felhasználásra kerül, kiszámlázza annak ellenértékét.

A fogyasztók indokolás nélküli elállására vonatkozó részletes szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-29.§ tartalmazza.

 

Tisztelt Vásárlónk, kedves Gazdik!

 

 

A folyamatos gazdasági problémák miatti rengeteg árváltozásról minden megrendelőnket tájékoztatni kell írásban vagy telefonon, ez jelentős többletmunkát ró ránk, és hátráltatja a beszerzést, valamint a kiküldést. Kérjük türelmüket, de közel 9000 terméket és 6000 vásárló rendelését egyenként kell napi szinten átnézni, nem kapunk a beszállítóktól árlistákat, értesítéseket.

 

Világméretű probléma az alapanyag hiány, kérjük ha pár napon belül

nem kapja meg tőlünk rendelését,

kérjük keressen bennünket elérhetőségeinken, ezzel is gyorsítva munkánkat.

Sajnos a folyamatos áremelések is lassítanak bennünket,

de szeretnénk segíteni Önt és kedvencét a spórolásban.

Személyes átvételkor nincs üzemanyag felár a rendelésekben.

Válassza a "személyes átvétel" szállítási módot vásárláskor.

Jó egészséget és sok együtt töltött percet kívánunk.

 

 
 Az eledelporta csapata

 

#együttlegyőzzük

 

Jó egészséget kívánunk

Az eledelporta csapata, és 12 cicája