Vásárlási feltételek


Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Petium Rendszerház Kft
(székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fszt 2.) (Nem átvételi pont! )
Cégjegyzékszám:
01-09-953178
adószáma: 23105182-2-42
Bankszámlaszám: 11718048-21438950 OTP Bank
képviseli: Oláh Péter képviselő önállóan; ( a továbbiakban: Szolgáltató) és az Eledelporta Webáruház által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.eledelporta.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Eledelporta Webáruház) keresztül történik. Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

1.2. Az Eledelporta Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A webáruház a nap 24 órájában fogad megrendeléseket.

1.3. Az Eledelporta Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a kosár tartalmának ellenőrzése után a "Megrendelés" linkre kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: Eledelporta Webáruház, Telefon: +36-70-353-3358 (+36-70-ELEDELT ), +36-30-315-7875
  (hétfőtől péntekig: 9-18 óráig) E-mail: info@eledelporta.hu

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely - nem a Szolgáltatónak felróható - okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Regisztrált Ügyfeleink az oldalainkon megadott adatokat bármikor megváltoztathatják az "Saját adatok " menüpont alatt. Külön kérésre az adatokat töröljük nyilvántartásunkból. A Hírek-re történő feliratkozás önkéntes, és bármikor lemondható.

3. A megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, nettó ár + általános forgalmi adó összetételben. A termékek mellett a bruttó fogyasztói ár jelenik meg. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, a forgalmazó általi készlethiány utáni áremelés, vagy különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
A gyártó, kizárólagos forgalmazó által megadott adatokkal dolgozunk, a képek bizonyos esetekben illusztrációk, nem a valós termékek jellemzőit (szín. kiszerelés, méret) jelenítik meg, azoktól való eltérés lehetséges. Az esetlegesen előforduló hibákért a 17/1999. és a Ptk. szerint vállaljuk a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől, vagy csere, esetleg helyettesítő terméket kérhetnek.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely fontos mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a webáruháztól.)A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató ugyancsak nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni, ilyen esetekben az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, és elállhat a vásárlás teljesítésétől. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlótól az internetes webshopba érkező megbízást akár indoklás nélkül visszautasítsa.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

3.7 Szolgáltató nem küld 30kg-nál nagyobb összsúlyú macskaalmot, kivételt képez a Megrendelővel történt megbeszélés utáni egyedi elbírálás.

3.8 Szolgáltató 2018. december 01 után leadott, bruttó 3.000 Ft alatti rendeléseknél egységes, 1550 Ft-os szállítási költséget vezet be. A webáruházban kapható "támogatás" (pl macskaalom) a számla végösszegébe nem számít bele, az értékhatárt nem növeli. Mivel az automatikus árösszesítőből ezt nem lehet kivenni, ezért a rendelés után figyelmeztetjük rá azokat az ügyfeleinket, akik a vásárlási feltételekkel nincsenek tisztában, és ennek tudtatában elállhatnak a vásárlástól.

3.9 A megrendelt, visszaigazolt, kiszállított termék átvételének megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az esetleges Önhöz történő kiszállítás adott termékre eső részének költségeit Önre terhelni. Az átvételt követő visszaküldés költségei a megrendelőt terhelik a hatályos jogszabályok alapján. Amennyiben az elállás az Ön részéről a megrendelt áru kapcsán felmerülő minőségi probléma miatt áll fenn, úgy természetesen a fenti költségtérítés a Szolgáltatót nem illeti meg.
3.10 A Szolgáltató az át nem vett megrendelés költségéről díjbekérőt küld, sikertelenség esetén átadja annak végrehajtását jogosult szervnek.

 

Törvényi hivatkozások:

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 
Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 
Szerzői jogok 1999. évi LXXVI. törvény
 
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól